Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56

Suplování: